Klasių retrospektyva

Klasių statistinių rodiklių kaita