Metinės veiklos ataskaitos:

 

2014 metų vadovo veiklos ataskaita

2015 metų vadovo veiklos ataskaita

2016 metų vadovo veiklos ataskaita

2017 metų vadovo veiklos ataskaita  

2018 metų mokyklos veiklos ataskaita

2019 metų mokyklos veiklos ataskaita

2020 metų ir vėlesnės veiklos ataskaitos