PradžiaUgdymasBiblioteka

Biblioteka

Naudojimosi taisyklės
 

Mokyklos biblioteka
dalyvauja projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas”.
 

Bibl1

 

 

Bibl2
 
Skaitykla atnaujinta 5 naujais kompiuteriais, multimedia, kopijavimo aparatu ir kt.
 

Bibl3

Naujos knygų lentynos skaitykloje

 

Bibl4

Pasikeitusi bibliotekininkės darbo vieta

 

Bibl5

Nauji stalai ir kėdės mažiesiems skaitytojams