Pradžia

Įrašai

Pasirinkęs gamtininko profesiją

Zoologas    Jaunieji miško bičiuliai, būrelio „Gamtos žvalgai“ nariai, vadovaujami mokytojos Nijolės Greibuvienės, rugsėjo pradžioje pasikvietė į svečius zoologijos magistrą, buvusį šios mokyklos mokinį Mantą Arbūzą.

    Kurį laiką užtrukęs gimtajame miestelyje, jaunasis mokslininkas tyrinėjo gamtą, rengė medžiagą būsimai monografijai apie Skapiškį. Susitikimo pradžioje parodęs atsineštus  herbariumus bei vabalų kolekciją,  mokiniams papasakojo apie pirmuosius žingsnius tyrinėjant gamtą, apie tai, kaip dar vaikystėje, pasisėmęs  vandens iš kūdros, pastebėjo ten plaukiojančius mažas kirmėlytes . Po to uždengęs  indą, kurį laiką pamiršo  savo gyvius. O kai atsiminęs jį atidengė, iš ten išskrido spiečius uodų. Didžiulė nuostaba  paskatino  domėtis mažaisiais gamtos gyventojais, studijuoti  literatūrą apie juos. Šiuo metu, pasirinkęs siauresnę zoologijos sritį, buvęs mūsų mokyklos mokinys tyrinėja roplius, amfibijas (varles), ir kitokius mažus gyvius.

   Svečias mokiniams  trumpai nusakė bet kokio mokslinio darbo esmę, teigė, jog neužtenka vien tik surinkti augalų ar vabzdžių kolekciją, bet reikia ir žinių apie buvimo vietą, oro sąlygas, statistikos duomenų ir t.t.

  Kaip didelį stimulą pasirenkant gamtininko profesiją susitikimo svečias įvardijo veiklą jaunųjų gamtos bičiulių būrelyje „Tera“. Jam tuomet vadovavo puiki biologijos mokytoja Renata Ulinskienė.  Jis taip pat išreiškė padėką savo mokyklai už suteiktą galimybę atrasti save ir to palinkėjo dabartiniams mokinukams. O kaip vieną iš svarbiausių dalykų Mantas Arbūzas įvardijo meilę gamtai, be kurios neįmanoma visiška žmogaus ir aplinkos harmonija.