Pradžia

Įrašai

„Tėvynė šneka – Aš girdžiu“

Ateit1   Kovo 9 dieną būsimi keturi mūsų mokyklos ateitininkai (L. Andrijauskas, Š. Andrijauskaitė, L.Puciataitė, A. Peciukonytė) kartu su kuopos globėja  Ž.Andrijauskiene  išvyko į  Panevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją švęsti Kovo 11- osios.

    Į šventinį renginį susirinko daugiau nei šimtas ateitininkų. Džiugu, kad atvyko atstovai iš visų Panevėžio krašte veikiančių 14 kuopų, taip pat buvo svečių iš Krakių gimnazijos, MAS valdybos narių ir baigusių šią gimnaziją studentų korporacijos Grandis atstovų. Po sveikinimų ir orientacinio žaidimo ,,Apžvalgos ratas“, kurio metu visi dar kartą galėjo prisiminti Panevėžio istorines vietas ir jas užfiksuoti nuotraukose, Ateit2dalyviai buvo pakviesti į poezijos ir dainų popietę ,,Tėvynė šneka – Aš girdžiu“. Esame dėkingi Juozo Balčikonio gimnazijos ateitininkams, surengusiems tokią gražią šventę. Grįžome pakylėtos nuotaikos su viltimi vėl greitai pasimatyti.

Šv. Lauryno ateitininkų kuopos globėja  Ž. Andrijauskienė