Pradžia

Įrašai

Įgykime profesiją gimtajame rajone

verslo_m-kla    Mūsų mokykloje vis daugiau dėmesio skiriama  profesiniam orientavimui. Už šią veiklą  atsakinga mokytoja Oksana Morkvėnienė. Labai svarbu mokinius informuoti apie įvairių specialybių paklausą, padėti pažinti save, ieškoti gerų sprendimų kuriant sėkmingą ateitį.

    Todėl siekiama suteikti mokiniams žinių apie profesijas, informuoti, kur ir kaip galima studijuoti, supažindinti su stojimo sąlygomis, bendradarbiaujant su profesinėmis mokyklomis.

    Kovo 19 dieną mokykloje lankėsi Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė ir du buvę mūsų mokyklos mokiniai: Albinas Stuknis ir Mindaugas Šlapelis. 8-10 klasių mokinius jie supažindino su esamomis specialybėmis, priėmimo tvarka, demonstravo skaidres, iš kurių buvo galima susipažinti su minėtos mokyklos kabinetais,  aplinka. Taip pat  svečiai pasidžiaugė įvairių sričių mokinių pasiekimais. Buvę mūsų mokyklos mokiniai trumpai papasakojo apie savo specialybes, apie tai, kaip jiems sekasi mokytis. Taip pat informavo, kad balandžio 11 dieną mokykloje vyks Atvirų durų diena, ir visus norinčius mielai pakvietė apsilankyti.

Parengė Oksana Morkvėnienė