Pradžia

Įrašai

Vasaros stovyklėlė „Augu sveikas ir laimingas“

Vasaros_st    Į penkių dienų stovyklėlę susirinko gausus stovyklautojų būrys – 38 mokiniai. Patys mažiausi – pirmokėliai, o vyriausi – penktokai. Stovykla vyko mokykloje 2013 metų birželio mėnesio 3 – 7 dienomis.

   Pirmąją dieną pasiskirstėme į du būrius. Vaikai turėjo sugalvoti ir išsirinkti savo būrio pavadinimą, sugalvoti šūkį, nupiešti vėliavą. Atlikus užduotis, reikėjo jas pristatyti. Pirmasis būrys pasivadino „Riestainėliais“, o antrasis – „Stipruoliais“. Būrių vėliavas iškėlėme aikštelėje. Tapę tikrais stovyklautojais, vaikai piešė ant asfalto mokyklos kieme. Kūrybiniuose darbuose jie pavaizdavo savo norus, svajones, džiaugsmus, tai, kas jiems miela ir patinka.

   Antrą stovyklėlės dieną skaisčiai švietė saulė ir viliojo į lauką. Ėjome prie Mituvos ežero, esančio pačiame miestelyje. Vyko sportinės varžybos tarp būrių. Stovyklautojai varžėsi linksmosiose estafetėse. Vaikai bėgo, nešė, varė ir mėtė kamuolius, šokinėjo ir lindo pro lankus, ropojo, šliaužė, žaidė kvadratą, „Bulvę“. Po varžybų visus atgaivino ne tik maudynės, bet ir skanūs ledai.

   Trečią ir ketvirtą dienas keliavome po Anykščių kraštą. Aplankėme A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinį muziejų. Vaikai iš arti pamatė rašytojo A. Baranausko klėtelę, kurioje jis sukūrė poemą „Anykščių šilelis“. Memorialinio muziejaus pirmame aukšte apžiūrėjo įrengtą ekspoziciją, atspindinčią rašytojo A. Vienuolio – Žukausko kūrybą, antrame – darbo kabinetą, gyvenamuosius kambarius. Grožėjosi dailininko A. Petraškos akmens tapybos darbais. Kopėme į kalną  - troškome išvysti Laimės žiburį – antkapinį paminką rašytojui J. Biliūnui. Skubėjome į Anykščių šilelį prie garsiausio Lietuvos riedulio Puntuko. Vaikams buvo smagu visiems drauge išmatuoti akmenį. Važiavome į Siaurojo geležinkelio stoties muziejų. Čia galėjome pamatyti garvežį „Kukuška“ bei kitus siaurojo geležinkelio riedmenis, įvairias ryšio bei signalizavimo priemones. Stotyje užėjome į tarpukario Lietuvos stoties viršininko kabinetą ir klausėmės pasakojimo apie stoties istoriją. Smagiausia buvo važinėtis su veikiančia drezina ant bėgių. Stovyklautojams labai patiko skrieti atrakcione – vasaros rogučių nusileidimo trasoje. Vaikai smagūs ir kupini įspūdžių grįžo į mokyklą.

   Penktą  dieną nuleidome būrių vėliavas, atsisveikinome su stovykla ir dalyvavome Mokslo metų pabaigos šventėje, kuri vyko miestelio kultūros namuose. Vaikai žiūrėjo režisierės V. Vadoklytės  spektaklį „Mergytė ieško pasakos“. Stebėjo savo draugų vaidybą. Po spektaklio buvo įteiktos padėkos mokiniams už puikius ir gerus mokymosi pasiekimus. Stovyklautojai džiaugėsi   draugų įvertinimu, jiems plojo.

   Atsisveikindami vieni kitiems palinkėjome saulėtos ir saugios vasaros ir susitikti kitoje stovyklėlėje.

Vasaros stovyklėlė-13