Pradžia

Įrašai

„Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“

AtPnvz   Lietingą lapkričio devintosios rytą Panevėžio Krašto ateitininkai rinkosi į švč. Trejybės bažnyčią. Čia buvo aukojamos šv. Mišios už kunigą Alfonsą Lipniūną ir Panevėžio Krašto ateitininkus.

   Šia iškilme prasidėjo Dievo Tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos naujo pavadinimo įtvirtinimo šventė ,,Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“.

   Į šventę atvyko Pandėlio šv. Onos kuopos ateitininkai (globėja E. Glemžienė), Skapiškio šv. Lauryno kuopos ateitininkai (globėja Ž. Andrijauskienė), Smilgių šv. Jurgio kuopos ateitininkai (globėja M. Švelnienė), Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos J. Tilvyčio-Žalvarnio kuopos ateitininkai (globėja I. Bikulčienė), J. Miltinio gimnazijos šv. Kotrynos Aleksandrietės kuopos ateitininkai (globėja I. Kiaunienė), K. Paltaroko gimnazijos šv. Bernadetos kuopos ateitininkai (globėja D. Tabokienė), ,,Žemynos“ progimnazijos šv. Kazimiero kuopos ateitininkai (globėja L. Stanevičienė) ir besikuriančios kuopos Alf. Lipniūno progimnazijoje ateitininkai (globėja s. Kristina).

   Po šv. Mišių ateitininkai, pasiskirstę į 8 grupeles, išstudijavę vakarinės Panevėžio dalies žemėlapį, išsirengė į orientacinį žaidimą ,,Pažinimo džiaugsmas“. Reikėjo atrasti 14 objektų ir prie jų nusifotografuoti taip, kad emocija atitiktų tos vietos paskirtį. Sulyti, bet laimingi dalyviai pasiekė galutinį tikslą – Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą, kur jų laukė šeimininkų surengti susipažinimo žaidimai bei sotūs ir skanūs pietūs.

   Po pietų prasidėjo įdomi veikla. Susirinkusius moksleivius pasveikino Panevėžio Krašto ateitininkų pirmininkė Irena Bikulčienė ir šventės iniciatorė Dalia Kubilienė. Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos dvasios Tėvo kunigo R. Kauniečio paskaita apie ateitininko pašaukimą sužavėjo, uždegė ir atvėrė Dievui kiekvieno dalyvio širdį. Kunigas pasakojo, kad ateitininkų šūkį ,,Visa atnaujinti Kristuje“ galima rasti šv. Rašto Apaštalų darbų knygoje, nes pirmasis apie tai prabilo šventas Paulius. Jis taip pat kvietė atverti širdis Dievui, Juo pasitikėti. Tapti kitokiais nei įprasta, matyti pasaulyje jaunus žmones, kuriuos galima lengvai sugundyti pinigais, šlove ir garbe. Ragino keistis ir darbais pateisinti šūkį ,,Visa atnaujinti Kristuje“, nes tai yra ateitininkų organizacijos tikslas.

   Po uždegančios naujiems troškimams paskaitos ateitininkai gavo naujų užduočių. Reikėjo iš spalvoto popieriaus iškirpti plaštaką, užrašyti įstrigusį iš kunigo R. Kauniečio paskaitos žodį ir suklijuoti spalvingą gėlę. Svečiai pristatinėjo savo namų darbus – originalias skaidres apie tai, kam ateitininkas turėtų būti įsipareigojęs.

   Visiems buvo įdomu pamatyti, kaip atrodė jų kuopos draugai nuotraukose per orientacinį žaidimą ,,Atradimo džiaugsmas‘‘. Po nuotaikingų ir įdomių, sukėlusių daug juoko ir plojimų skaidrių peržiūros prasidėjo linksmybės. Muzikantas  Stanislovas Sargautas iš „Raskilos“ etnografinio ansamblio išmokė naujų ir primirštų šokių, žaidimų, ratelių. Taip nuotaikingai ir prasmingai baigėsi Panevėžio krašto ateitininkų šventė. Atsisveikindamas kiekvienas dalyvis gavo Tikėjimo metų simbolį – laivelį, išlankstytą iš spalvoto popieriaus. Ant abiejų jo šonų buvo priklijuoti ateitininko kunigo Arvydo Žygo žodžiai, raginantys mylėti savo artimą kaip save patį ir taip visa atnaujinti Kristuje.

Šv. Lauryno kuopos globėja

Ž. Andrijauskienė