Pradžia

Įrašai

Apie mus laikraštyje „Mokslo Lietuva“

ML  2014 metų sausio 23 dieną laikraštyje „Mokslo Lietuva“ išspausdintas dr. Aldonos Vasiliauskienės straipsnis „Skapiškio mokinių susidomėjimas istorija“.

   Jame ji rašo, kad Skapiškio pagrindinė mokykla atlieka reikšmingų darbų, prisimena ir džiaugiasi  mokyklos organizuotomis  konferencijomis: „Žymūs krašto žmonės“, „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“, „Mūsų miesteliai“. Tame straipsnyje ji mini, kad mokiniai su meninėmis programomis (vadovė mokytoja Nijolė Bagdonavičienė), Skapiškio ateitininkai (vadovė mokytoja Žydra Andrijauskienė) prisijungia prie renginių, organizuojamų prie M. Reiniui skirto koplytstulpio.  Rašoma, kad ji veda specialias pamokas mokiniams prie stendų „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Pirmą 2013-2014 metų pusmetį vestos dvi tokios pamokos penktos ir devintos klasės mokiniams. Dr. Aldona Vasiliauskienė džiaugiasi, kad Skapiškio mokytojai ir mokiniai domisi istorija ir jiems svarbus istorinės atminties puoselėjimas Skapiškyje.

   Visą  straipsnį galima perkaityti laikraštyje „Mokslo Lietuva“  (2014-01-23 Nr.2 (512)), esančiame   mokyklos bibliotekoje, arba čia.