Pradžia

Įrašai

Pagerbėme Vytautą Civinską

Civinskas    Balandžio 27 dieną dalyvavome renginyje, skirtame Vytauto Civinsko gimimo 130-osioms metinėms paminėti. Renginys buvo organizuotas Vilniaus kupiškėnų klubo narių iniciatyva ir dr. Alfonso Čeikos rūpesčiu.

    Minėjimo metu pagerbtas XX a. pradžios visuomenės veikėjas, veterinarijos gydytojas Vytautas Civinskas, aktyviai prisidėjęs prie lietuvių tautinio atgimimo sąjūdžio veiklos. Šio žmogaus atminimui  Švedukalnio kapinėse buvo atidengtas paminklinis akmuo. Jo autorius -  kupiškėnas dailininkas Vytautas Jasinskas. Paminklinį akmenį pašventino klebonas Salvijus Pranskūnas.

   Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, dr. Alfonsas Čeika, iš Lenkijos atvykęs Vytauto Civinsko brolio sūnus Bogdanas Civinskas, Kupiškėnų klubo atstovai  Žibartas Simonaitis ir Algirdas Šukys. Mintimis apie  žymų kraštietį dalijosi miestelio bibliotekininkė Roma Bugailiškienė, mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, amžininkų atsiminimus apie žymųjį visuomenės veikėją skaitė  lietuvių kalbos mokytoja Auksė Jankevičienė.  Mokyklos mokiniai Ligita Rudokaitė, Džiugas Meilus, Auksė Meilutė, Julita Burokaitė deklamavo prasmingas eiles, Ligita Rudokaitė atliko dainą apie tėvynę. Mokinius renginiui parengė mokytoja Auksė Jankevičienė.

Civinskui-130