Pradžia

Įrašai

Ateitininkų šventė Pandėlyje

Ateitininkai-Pand    Mokslo metams pasibaigus, ateitininkai vyko pas kaimynus į Pandėlį. Birželio 14 d. vyko ne tik Gedulo ir vilties dienos minėjimas  bet ir Įžodžio šventė „Sieloj tvirtybė ir galia vilties...“.

   Pandėliečių šventėje svečiavosi vyskupas J. Kauneckas, Pandėlio seniūnas R. Varanius, Pandėlio gimnazijos direktorius D. Karaliūnas, Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) valdybos pirmininkas M. Pilkis, Panevėžio krašto ateitininkų valdybos pirmininkė I. Bikulčienė, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopa (globėja I. Bikulčienė), Panevėžio Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopa (globėja D. Kubilienė) bei mes – Skapiškio šv. Lauryno ateitininkų kuopa.

   Šventė  prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu 10 pandėliečių ir viena panevėžietė davė ateitininkų Įžodį. Po to ateitininkai ir visi tikintieji buvo pakviesti pasimelsti prie paminklo tremtiniams ir teroro aukoms. Toliau renginys tęsėsi parapijos salėje – paminėjome Gedulo ir vilties dieną, sveikinome Įžodį davusius moksleivius, klausėmės M. Pilkio paskaitos apie galimybes. Po pietų vyko žaidimai grupelėse. Šventė Pandėlyje baigėsi, bet ateitininkai dar turės galimybę susitikti ir vasarą - liepos 12-13 d. laukia Jubiliejinis Ateitininkų federacijos suvažiavimas.