Pradžia

Įrašai

„Rudenėlio šventė“ pristatyta regioninės gamtamokslinės konferencijos dalyviams

RSv  Spalio pabaigoje mokykloje vyko tradicinė „Rudenėlio šventė“. Apie šią šventę buvo kalbama ir regioninėje pradinių klasių mokytojų gamtamokslinėje konferencijoje „Gamta šalia mūsų“.

   Kai pradinių klasių mokinių aikštelė pasipuošė pačių pieštais rudeniniais medžiais, mokinukai suprato, kad greitai įvyks laukta „Rudenėlio šventė“. Aikštelėje buvo galima pamatyti ir iš vaisių, daržovių bei kitų rudens gėrybių pagamintų darbelių. Ne vienas mokinys, mokytojas, mokyklos darbuotojas stabtelėdavo pasidžiaugti vaikų ir tėvelių išradingumu.

   Šventės pradžią paskelbė vedėjai: Šalna – Greta ir Agurkas – Vakaris, trečios klasės mokiniai. Patys mažiausi – jungtinės grupės vaikučiai -  eilėmis pristatė mėgstamiausią vaisių – obuoliuką. Dainele ir judesiais miško gėrybes – riešutėlius - pristatė pirmokai. Antrokai išsirinko sodo gėrybę – kriaušę. Kriaušiukai deklamavo  ir dainavo dainelę „ Molio Motiejukas“. Trečios klasės mokiniai visus pakvietė į daržovių puotą ir sušoko linksmą šokį „Makarena“. Patys vyriausi, ketvirtokai, pasirodymą pradėjo eilėmis apie šermukšnėlę, o baigė nuotaikingu grybų šokiu. Šventėje skambėjo nuotaikingos dainelės, kurias paruošė muzikos mokytoja Vilma Likienė. Po įvairiaspalvių pasirodymų kūrybinių darbelių iš rudens gėrybių autoriai buvo apdovanoti padėkos raštais.

  Vaikai ir jų tėveliai nuoširdžiais plojimais padėkojo šventės organizatorėms -  klasių auklėtojoms Almutei  Knabikienei, Daliai Notkuvienei, Daliai Petrulytei, Renatai Zabulienei, Gitanai Sriubiškienei.

  Su šia švente – projekto „Laiko ratas“ pirmuoju etapu – buvo supažindinti lapkričio 13 dieną Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vykusios regioninės pradinių klasių mokytojų gamtamokslinės konferencijos „Gamta šalia mūsų“ dalyviai.

   Konferencijoje apsilankė Kupiškio švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas R. Jocius, vyresn. specialistė I. Mockuvienė. Joje dalyvavo gausus būrys svečių: Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dėstytoja; Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja Margarita Vilkonienė, kuri supažindino su įvairių mokymosi aktyvinimo būdų panaudojimu pasaulio pažinimo pamokose. Gamtotyros konferencijų rengimo patirtimi pasidalijo Ukmergės rajono Dukstynos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė A. Lapinskienė. Apie žaliosios edukacinės erdvės vaidmenį ugdymo procese kalbėjo mokytojos metodininkės iš Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos ir Aukštakalnio pradinės mokyklos. Pranešimus: „Gamtamokslinių projektų integravimas ugdymo procese“, „Mokinių pažintinė, praktinė, kūrybinė veikla išvykose, ekskursijose“, „Projektas „Rudens spalvos“, „Mokinių veikla neformalioje aplinkoje“, skaitė Kupiškio P. Matulionio progimnazijos mokytojos. Gerąja patirtimi apie atliktus tyrinėjimus gamtoje, vykdytus gamtamokslinius projektus, praktines veiklas pasaulio pažinimo pamokose pasidalijo mūsų rajono Antašavos, Adomynės, Noriūnų J. Černiaus pagrindinių mokyklų mokytojos.

  Mūsų mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Renata Zabulienė pristatė projekto „Laiko ratas“ pirmąjį etapą - „Rudenėlio šventę“. 

Projekto pristatymas:

„Rudenėlio šventės“ akimirkos:

Rudenėlio šventė-2014