Pradžia

Įrašai

Apie Jurėniškių kaimą Europos paveldo dienose

Pvld1    Rugsėjo 17 dieną Kupiškio kultūros centre buvo atidaryta  rajono mokytojų ir mokinių medžio architektūros fotografijų, piešinių ir aprašų paroda „Kokia graži Aukštaitija - tik neužkalk joje langų“.

Mūsų mokykla pristatė Skapiškio seniūnijoje  esantį Jurėniškių kaimą, kuris istoriniuose šaltiniuose minimas net XVII amžiuje. Kaimas unikalus ir tuo, kad išsaugojo gatvinę struktūrą ir yra vienintelis toks išlikęs Kupiškio rajone. Kaimą, jo trobesius nufotografavo  mokytoja Nijolė Greibuvienė, o 9 klasės mokinės Ieva Giedrytė ir Irena  Kucinaitė   nupiešė piešinius, kuriuose  vaizduojami  trobesių fragmentai. Smagu, kad mūsų kūrybiniai darbai publikuojami rajoniniame laikraštyje.

Išsamiau  laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ (2015 m. rugsėjo 19 d. Nr. 107, p. 6).

Pvld2