Pradžia

Įrašai

Civilinės saugos stalo pratybos

CV-StaloP   Visos institucijos, įstaigos, įmonės yra Lietuvos civilinės saugos sistemos dalis ir turi tam tikrų pareigų, susijusių su civiline sauga. Todėl spalio 26 dieną mokykloje vyko civilinės saugos stalo pratybos.

Pratybų tema: ,,Skapiškio pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės, asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, ir asmenų, atsakingų už perspėjimą ir informavimą, veiksmai organizuojant ir vykdant mokinių ir darbuotojų evakavimą iš pastato ekstremaliosios situacijos metu“. Pagal pateiktas sąlygas mokyklos darbuotojai analizavo ir vertino pateiktas situacijas, vyko diskusijos darbo grupėse, buvo rengiami sprendimų projektai, parengti informaciniai pranešimai darbuotojams ir lankytojams. Pratybas stebėjo ir vertino Kupiškio savivaldybės administracijos vyriausiasis civilinės saugos specialistas Nerijus Kručas. Jis mokyklos civilinės saugos stalo pratybų organizavimą ir vykdymą įvertino gerai.

Pavaduotojas ūkiui Virginijus Kaušakys