Pradžia

Įrašai

Dėl projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ veiklos

Pr1   Rugsėjo 9 dieną Kupiškio savivaldybėje lankėsi projekto „Iniciatyva savivaldybėms“ koordinatorė Ieva Mizgeraitė-Mažulė, ŠMM regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė, vyresnioji specialistė Elena Stanienė.

Susitikime dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Mockuvienė, Noriūnų Jono Černiaus, Šepetos Almos Adamkienės, Antašavos, Skapiškio pagrindinių mokyklų bei Subačiaus gimnazijos vadovai. Susitikimo metu aptartos artimiausios projekto veiklos, mokyklos paskatintos aktyviau jose dalyvauti. Projekto koordinatorė Ieva Mizgeraitė-Mažulė informavo, kad rugsėjo mėnesį mokyklos galės prašyti individualių konsultacijų dėl paraiškų tarptautinei programai „Nordplus“ parengimo, o spalio mėnesį visose mokyklose vyks mokymai patyčių tema pagal A. Boalio metodus. Susitikimo metu taip pat pasidalyta mintimis apie projektą, nuveiktus darbus, įžvalgomis apie projekte dalyvaujančių mokyklų galimybes gerinti mokinių pasiekimus.

Direktorė Birutė Zaborskienė

Pr2