Pradžia

Įrašai

Tapome Zipio draugais

Zippy    Šiais mokslo metais jungtinėje grupėje  pradėta vykdyti tarptautinė  ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. Ja siekiama pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedama jiems įgyti socialinių ir  emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

Tikima, kad, dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

  Programa moko vaikus, kaip suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką norisi pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams įveikti vienišumą, atstūmimą ar  priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimą, netektį. Ji sukurta pagal  šešių pasakojimų  rinkinį, pavadintą ,,Zipio draugai“.  Vaikams skaitoma temomis:  „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“, po to vaikai kviečiami aktyviai įsitraukti į diskusiją, vaidinimą, žaidimą ir piešimą. Tokių  valandėlių tikslas - padėti vaikams išnagrinėti  ir suprasti savo jausmus bei elgesį. Programa „Zipio draugai“ ir ją įgyvendinantis pedagogas nenurodinėja vaikui, ką konkrečiai daryti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys. Programoje jie raginami naudotis auksine taisykle: gera išeitis yra ta, kuri padeda pasijusti geriau ir nekenkia aplinkiniams.

  Programa truks 24 savaites. Šiai programai vadovauja mokytoja Alma Knabikienė.