Pradžia

Įrašai

Miestelyje pasodinti medeliai

Mdliai    Balandžio 5 dieną jaunųjų miško bičiulių būrelį lankantys  septintokai ir jų draugai sodino medelius  miestelio teritorijoje, prie bažnyčios.

  Pakviesti miškininkystės entuziasto skapiškėno V. Markevičiaus,  mokiniai, vadovaujami mokytojo V. Kaušakio, parinko vietas medeliams, juos  sodino, laistė. Sodinukus miesteliui vėl padovanojo pats miškininkas. Vėliau talkininkai apžiūrėjo anksčiau pasodintus želdinius, juos apkarpė. 

Mokytoja N. Greibuvienė