Pradžia

Įrašai

Aukšžemės piliakalniai – praeities ir dabarties kronika

PvD0   Rugsėjo 15 dieną aštuoni Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavome Europos paveldo dienų projekte, kurį organizavo Kupiškio kraštotyros muziejus.

Projekto metu mes važinėjome po Kupiškio rajono piliakalnius. Aplankėme  Kerelių, Papilių , Gaigalių, Kupiškio, Stirniškių piliakalnius. Kelionės nuo vieno iki kito piliakalnio metu girdėjome įdomių faktų ir legendų apie piliakalnius, turėjome įdėmiai klausytis ir atsakyti į klausimus. Gavome lankstinukų apie piliakalnius, išsamiau apie juos galėsime pasidomėti savarankiškai. Ši kelionė mums suteikė žinių apie Kupiškio kraštą ir jo lankytinas vietas.

7 klasės mokinė Eglė Jasiūnaitė

PvD1

PvD2

PvD3

PvD4