Pradžia

Įrašai

Mokėmės praktiškai

Chp1    Spalio pabaigoje, per chemijos pamokas, 9 klasės mokiniai tyrė savo šulinių ir mokyklos vandentiekio vandenį.

Džiugu, kad viso tirto vandens nitratų, nitritų, laisvojo chloro, geležies, vario, bendrojo kietumo ir šarmingumo rodikliai neviršijo nustatytų normų.

  Mokiniai mokėsi apie nuotekų valymo sistemas praktiškai nagrinėdami Skapiškio miestelio nuotekų valymo ir išvalyto vandens grąžinimo į gamtą principus. Susipažinus su teorija,  išsiaiškinta, kaip praktiškai valomos mokyklos nuotekos. Mokyklos ūkvedys ir technologijų mokytojas Virginijus Kaušakys supažindino ir išsamiai paaiškino nuotekų planą ir brėžinius. Paskui mokiniai aiškinosi kiekvieno įrenginio paskirtį ir veikimo principus.

  Dėkojame Virginijui Kaušakiui už pagalbą.

Chemijos mokytoja metodininkė Audronė Liudvinavičienė

Chp2

Chp3

Chp4