Pradžia

Įrašai

Apie socialinį ir emocinį ugdymą

SEU1   Rugsėjo 18 dieną mokykloje vyko seminaras „Socialinis ir emocinis ugdymas“. Nagrinėti socialinį emocinį ugdymą bei socialinės pilietinės veiklos organizavimą mokykloje akcentuojantys dokumentai.

Lektorė – humanitarinių mokslų magistrė, švietimo lyderystės magistrė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė – pasidalijo patirtimi apie socialinio emocinio ugdymo integravimo į ugdymo planą galimybes. Aptarta palankios mokyklinės aplinkos, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo ir pasiekimų dermė bei įtaka mokinio tobulėjimui. Mokytojai dirbo grupėse, projektavo mokyklos socialinės pilietinės veiklos organizavimo, vykdymo bei atskaitymo sistemas.

  Seminaru siekta stiprinti nuostatas kūrybiškai įgyvendinti naujoves ir pozityviai keisti mokyklos kultūrą atvirumo pokyčiams ir inovacijoms, bendradarbiavimo, pagalbos mokiniams linkme.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Liudvinavičienė

SEU2

SEU3