Pradžia

Įrašai

Tas laisvės nevertas, kas nemini jos...

S13-0    Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimename 1991-ųjų metų sausį, kai, siekdami vienybės ir laisvės,  Lietuvos piliečiai iškovojo istorinę pergalę. 

Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės nepriklausomybę. 

  Prieš 27 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, Lietuvoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė savo nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Ir šiandien pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys.

 Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

  Vieta: Skapiškio pagrindinė mokykla

  Data:  2018 m. sausio 12 diena (penktadienis).

  Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.10 val. 

  Ši pilietiškumo iniciatyva organizuojama nuo 2008 metų. Jos autorė – istorijos mokytoja Auksė Sereikienė iš Panevėžio Balčikonio gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro. Pirmąjį minėjimą organizavo daugiau nei 100 mokyklų. 2017 metais prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei 1700 organizacijų ir institucijų.      

 Didžiuojamės, kad esame šios iniciatyvos dalis ir laisvos Lietuvos piliečiai!

Mokytoja Rasa Kaušakienė

S13-1

S13-2