Pradžia

Įrašai

Sėkmė gamtos mokslų turnyre

06-MatGruodžio 1 dieną  mokyklos komanda, lydima pavaduotojos Audronės Liudvinavičienės, sudaryta iš keturių 6-7 klasių mokinių: Orintos, Gerdos, Agnės bei Roko, sėkmingiausiai kremtančių gamtos mokslus,

dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje vykusiame respublikiniame gamtamoksliniame turnyre ir  užėmė pirmą vietą.

  Sveikiname komandos narius! Jūs šaunuoliai!

Mokytoja Rita Totorienė