Pradžia

Įrašai

„Draugystės savaitė“

06-Dr_Sav   Kovo 19-23 dienomis mokykloje buvo „Draugystės savaitė“. Veiklų tikslas – tobulinti mokinių gebėjimą atpažinti jausmus, ugdyti gebėjimą ir norą padėti šalia esančiajam, vengti patyčių.

  Pirmadienį, per integruotas etikos ir tikybos pamokas, kalbėjome apie emocijų reiškimo būdus, bandėme piešti savo jausmus, žiūrėjome Niko Vujičiaus vaizdo įrašą „Patyčios turi baigtis“, jį aptarėme. Su 1 - 4 klasių mokiniais diskutavome apie draugystę. 

  Antradienį, per pertraukas, skambėjo muzika, choreografijos klasėje mokiniai žiūrėjo miuziklus, kuriuose vaidina mokyklos bendruomenė.

  Trečiadienį, per klasės valandėles, buvo pristatyti  tyrimo  apie patyčias rezultatai, buvo mokomasi patyčias atpažinti, analizuojamos pateiktos situacijos, teikiami sprendimai, klausomasi specialistų parengtų komentarų.

  Ketvirtadienį, per dailės pamokas, mokiniai piešė tema „Kiekvienas yra kitoks ir tuo pat metu  toks kaip visi...“. Piešiniai demonstruojami socialinės pedagogės kabineto stende.

  Penktadienį, po pamokų, choreografijos klasėje vyko šokiai.

Socialinė pedagogė Rita Kiaulėnienė

06-Dr_Sav1

06-Dr_Sav2