Pradžia

Įrašai

Mokslinė konferencija mūsų mokykloje!

06-Scientia et historia    Balandžio 12 dieną mūsų mokykloje vyko respublikinės mokslinės konferencijos „Scientia et historia-2018“ edukacinė sesija. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Skapiškio bažnyčioje, kurias aukojo lietuvių ir ukrainiečių kunigai. Po to visi susirinko į mokyklą.

Mokiniai skambiomis dainomis ir meniška Lietuvai skirta literatūrine kompozicija, parengtomis muzikos mokytojos S. Guginienės ir lietuvių kalbos vyresn. mokytojos N. Bagdonavičienės,  pasveikino konferencijos dalyvius. Sveikinimo žodžius tarė Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Sveikintojai pasidžiaugė, kad konferencija organizuojama Kupiškio rajone, ir palinkėjo sėkmingo darbo. Pasveikinta  ir šios konferencijos iniciatorė  -  istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė, kuriai kovo 30 dieną buvo įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukime Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Konferenciją moderavo dr. kun. Gediminas Jankūnas, dr. Aldona Vasiliauskienė ir Jurgita Trifeldienė. Konferencijos metu buvo perskaityta 11 pranešimų. Konferencijos metu ir mūsų mokyklos mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė išsamiai išanalizavo  mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Didžiojo Bazilijaus ordinas: iš liaudies liaudžiai“ turinį, o mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė dalijosi patirtimi, kaip sekasi Skapiškio pagrindinėje mokykloje ugdyti mokinių pilietiškumą, pilietinį sąmoningumą  ir vertybines nuostatas. 

  Konferenciją aptarė akademikas Algirdas Gaižutis, dr. mons. Algirdas Jurevičius, dr. kun. Gediminas Jankūnas, dr. Aldona Vasiliauskienė. Visi kalbėjusieji pažymėjo konferencijos svarbą, akcentavo, kad pranešėjai giliai ir išsamiai gvildeno savo temas. Diskusijų dalyviai  džiaugėsi prasmingu renginiu. Visiems konferencijos pranešėjams buvo įteiktos Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus padėkos, specialūs aplankai su įvairiais spaudiniais, meniškais skirtukais, kurtais Skapiškio pagrindinės mokyklos bibliotekininkės R. Stanienės.

Mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė

Išsamiau apie šią konferenciją ir mūsų pranešimus straipsniuose:

Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (1): įžanga, sveikinimai, padėkos (laikraštis ,,Lietuvos aidas“ 2018-05-07 Nr.94-96)

     Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (4):lokalinių klausimų apžvalga (laikraštis ,,Lietuvos aidas“ 2018-06-02 Nr.118-0)

-         Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (5): mokslinių straipsnių rinkinio ,,Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai“ pristatymui (laikraštis ,,Lietuvos aidas“2018-06-09 Nr.124-6)

Scientia et historia