Pradžia

Įrašai

Tėvų forumas ,,Kaip užkirsti kelią patyčioms?“

06-TF-Patycios    Kovo 26 dieną mokykloje vyko tėvų forumas ,,Kaip užkirsti kelią patyčioms?“ Socialinė pedagogė R.Kiaulėnienė informavo, kad mokykla,  prisijungdama prie respublikinės akcijos ,,Savaitė be patyčių“, mokykloje inicijavo ,,Draugystės savaitę“,

supažindino su šios savaitės veikla. Mokiniams ypač patiko ir buvo naudinga įvairių situacijų analizavimas, sprendimų ieškojimas, teisingų situacijų modeliavimas, psichologo  Evaldo Karmazos komentarai. Tėvams taip pat buvo pasiūlyta peržiūrėti kelias nufilmuotas situacijas ir  pabandyti jas toliau sumodeliuoti taip, kad būtų išvengta patyčių. Mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė pristatė emocinės paramos tarnybos ,,Vaikų linija“ parengtas metodines rekomendacijas ,,Patyčios mokykloje: kaip pastebėti, atpažinti ir padėti vaikui?“ Kalbėta apie tai, kas yra patyčios, kodėl svarbu tėvams įsitraukti sprendžiant patyčių problemą, kokios pagalbos tikisi iš mūsų vaikai, kaip reikėtų  ir nereikėtų reaguoti sužinojus, kad iš vaiko tyčiojamasi arba kad vaikas tyčiojasi iš kitų, ir kt. Pranešimo metu tėvai buvo skatinami diskutuoti, išsakyti savo nuomonę. Socialinė pedagogė supažindino su  mokykloje atlikto tyrimo apie mokinių savijautą rezultatais. Tėvai  išsakė savo pastebėjimus, pateikė pasiūlymų. Mokyklos direktorė informavo, kad yra atnaujintas ,,Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“, supažindino su esminiais šio aprašo akcentais. Akcentuota, kad tėvų vaidmuo sprendžiant patyčias yra itin svarbus, todėl tinkamas mokyklos darbuotojų ir vaikų tėvų bendradarbiavimas lemia sėkmingą situacijos sprendimą.

Direktorė Birutė Zaborskienė