Pradžia

Įrašai

Kūrybinės dirbtuvės: VIP patirtis

06-KurDirbt   Spalio 25 dieną  mūsų mokyklos, Noriūnų J.Černiaus pagrindinės mokyklos ir Subačiaus gimnazijos mokytojai rinkosi į kūrybines dirbtuves, kurių tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi, kaip mokyklose vykdomas mokinių individualios pažangos vertinimas.

Prieš pradedant darbą, mūsų mokyklos bendruomenė pasveikino susirinkusius svečius muzikine pasaka „Vasaros spalvos karalystėje“. Užsiėmime dalyvavo projekto „Iniciatyva  savivaldybėms“ ekspertai -konsultantai Natalija Kaunickienė, Vaidas Bacys, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena  Mockuvienė. Kūrybines dirbtuves  moderavo mūsų mokyklos konsultantė, humanitarinių mokslų ir  švietimo lyderystės magistrė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė.  Moderatorė, taikydama  įvairias darbo formas, sudarė sąlygas,  kad pirmiausiai kiekvienas mokytojas,  bendraudamas  su kitų mokyklų mokytojais,  reflektuotų apie  savo asmeninę patirtį, kad būtų  aptartos individualios  mokytojų taikomos gerosios praktikos. Mokyklų komandų patirčių mainai sudarė galimybę reflektuoti apie mokyklose įgyvendinamų VIP sistemų sėkmes ir tobulintinus aspektus. Praktinė veikla mokyklų komandose skatino apmąstyti savos mokyklos VIP sistemos efektyvinimo veiklas.

Direktorė Birutė Zaborskienė

06-KurDirbt1

06-KurDirbt2

06-KurDirbt3

06-KurDirbt4

06-KurDirbt5

06-KurDirbt6

06-KurDirbt7

06-KurDirbt8