PradžiaIstorijaAbiturientų laidos
Laida Mokslo metai Klasės auklėtoja(s) Mokinių skaičius Foto
01 1956 - 1957 E.Merkienė 25 1 laida
02 1957 - 1958 J.Meilutienė 22 2 laida
03 1958 - 1959

J.Meilutienė

24 3 laida
04 1959 - 1960 G.Serapinaitė 30 4 laida
05 1960 - 1961 A.Bagdonaitė 18 5 laida
06 1961 - 1962 A.Klivečkienė 17 6 laida
07 1962 - 1963 J.Dovydėnienė 11 7 laida
08 1963 - 1964 J.Varnauskienė 13 8 laida
09 1964 - 1965 B.Varnauskas 21 9 laida
10 1965 - 1966 J.Dovydėnas 22 10 laida
11 1966 - 1967 E.Merkienė 30 11 laida
12 1967 - 1968 S.Merkys 14 12 laida
13 1968 - 1969 J.Varnauskienė 20 13 laida
14 1969 - 1970 J.Dovydėnas 14 14 laida
15 1970 - 1971 K.Kaušakienė 21 15 laida
16 1971 - 1972 E.Merkienė 14 16 laida
17 1972 - 1973 I.Likienė 16 17 laida
18 1973 - 1974 B.Varnauskas 10 18 laida
19 1974 - 1975 E.Merkienė 18 19 laida
20 1975 - 1976 A.Markevičiūtė 19 20 laida
21 1976 - 1977 S.Balčiūnaitė 19 21 laida
22 1977 - 1978 K.Kaušakienė 25 22 laida
23 1978 - 1979 K.Samuilova 24 23 laida
24 1979 - 1980 S.Balčiūnaitė 26 24 laida
25 1980 - 1981 K.Kaušakienė 11 25 laida
26 1981 - 1982 D.Šataitė 25 26 laida
27 1982 - 1983 K.Kaušakienė 29 27 laida
28 1983 - 1984 J.Varnauskienė 26 28 laida
29 1984 - 1985 O.Balčiūnienė 24 29 laida
30 1985 - 1986 J.Grinkienė 23 30 laida
31 1986 - 1987 O.Balčiūnienė 16 31 laida
32 1987 - 1988 E.Merkienė 16 32 laida
33 1988 - 1989 N.Baltušienė 13 33 laida
34 1989 - 1990 S.Šepetis 16 34 laida
35 1990 - 1991 Z.Griškevičiūtė 10 35 laida
36 1991 - 1992 N.Bagdonavičienė 12 36 laida
37 1992 - 1993 A.Liudvinavičienė 12 37 laida
38 1993 - 1994 A.Jankevičienė 8 38 laida
39 1994 - 1995 K.Kaušakienė 13 39 laida
40 1995 - 1996 H.Radavičienė 11 40 laida
41 1996 - 1997 R.Barišnikovienė 12 41 laida
42 1997 - 1998 R.Kaušakienė 17 42 laida
43 1998 - 1999 Z.Griškevičiūtė 15 43 laida
44 1999 - 2000 N.Bagdonavičienė 11 44 laida
45 2000 - 2001 R.Mačionienė 11 45 laida
46 2001 - 2002 A.Jankevičienė 13 46 laida
47 2002 - 2003 R.Stanienė 14 47 laida
48 2003 - 2004 N.Greibuvienė 24 48 laida
49 2004 - 2005 R.Ulinskienė 17 49 laida
50 2005 - 2006 R.Kaušakienė 13 50 laida
51 2006 - 2007 N.Bagdonavičienė 6 51 laida
52 2007 - 2008 O.Morkvėnienė 17 52 laida
53 2008 - 2009 R.Mačionienė 21 53 laida
54 2009 - 2010 A.Jankevičienė 21 54 laida
55 2010 - 2011 S.Stukaitė 21 55 laida