Pradžia

Įrašai

Abiturientų išleistuvės

55laida Debesuotą liepos 15-osios popietę būreliai šventiškai pasipuošusių mokinių ir jų draugų suko  mokyklos link. Čia jų laukė viena gražiausių mokyklos švenčių - Brandos atestatų įteikimo ceremonija.

  Šventė prasidėjo Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje šventomis mišiomis. Jas aukojęs kunigas Zenonas Navickas abiturientams linkėjo nepaliaujamai tobulėti ir pasitikėti Viešpačiu. Abiturientams buvo suteiktas palaiminimas, o jų brandos atestatai - pašventinti.

  Iškilmingą ceremonijos dalį mokykloje pradėjusi  jos direktorė Birutė Zaborskienė sakė, kad vidurinio ugdymo programą Lietuvoje šiais metais baigė apie 50 000 abiturientų, iš jų 21 - Skapiškyje. Tai protingi, energingi, jauni žmonės, sugebėję įveikti ilgą ir nelengvą kelią siekiant gauti brandos atestatus.

  Šventėje dalyvavęs rajono meras Jonas Jarutis palinkėjo abiturientams ryžto renkantis profesiją, o tėvams - kantrybės padedant ją įsigyti. Jo nuomone, profesiją reikia rinktis atsakingai, „kad profesijos vardas nebūtų Vilnius“, atsižvelgiant į savo norus ir galimybes.

  Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius pabrėžė, kad likimas myli atkaklius, ryžtingus, tvirtus žmones. Jis palinkėjo kiekvienam abiturientui pasiekti užsibrėžtą tikslą ir pasilikti savo tėvynėje.

  Po svečių sveikinimų visiems 55 laidos abiturientams buvo įteikti brandos atestatai bei jų priedai. Kiekvienas iš rajono mero ir Skapiškio seniūno gavo po atminimo dovaną, o iš artimųjų bei draugų rankų - gražiausių gėlių puokštes.

  Mokyklos direktorė dvyliktokui Benui Bačanskui už akademinius pasiekimus ir mokyklos vardo garsinimą atminimui įteikė laikrodį ir šūsnį padėkos raštų. Padėkos raštais buvo apdovanoti dvyliktokai Simona Lukošiūnaitė - už dalyvavimą bei puikius pasiekimus įvairių dalykų olimpiadose - ir Mindaugas Baranauskas - už pagalbą organizuojant renginius. Taip pat padėkos raštais apdovanoti abiturientai, pasiekę gerų rezultatų įvairių sporto šakų varžybose.

  Klasės auklėtoja Sandra Stukaitė sakė, kad jai teko priimti pačius įvairiausius savo auklėtinių iššūkius. Ji pasidžiaugė sėkmingu pirmuoju išbandymu ir visiems savo auklėtiniams padovanojo po bendrą visos klasės nuotrauką.

  Šventėje kalbėjusios Skapiškio ir Kreipšių bendruomenės atstovės priminė, kad gyvenimas ne rožėmis klotas ir laimę reikia išsikovoti atkakliu darbu. Tam, kad būtų galima pakilti į pirmąjį skrydį, jos padovanojo abiturientams aitvarą.

  Tėvų vardu kalbėjusi Vita Vadoklytė priminė, kad tie, kas nori būti laimingi dienomis, augina gėles, kas nori būti laimingi metais,  sodina medžius, kas nori būti laimingi visą gyvenimą,  augina vaikus. Anot jos, labai simboliška, kad būtent šiomis dienomis padedami tėvų gandriukai mokosi skraidyti. Abiturientams ji palinkėjo auginti polėkį, troškimus, valią ir stiprybę, o mokytojams - dėkingų vaikų.

  Oficialiąją ceremonijos dalį baigė mokyklos direktorė, pabrėžusi, kad ši abiturientų laida yra istorinė, nes yra paskutinioji. Tai liūdna, bet kartu ir džiugu, nes mokyklą palieka suaugę, subrendę žmonės.

  Po oficialios ceremonijos dalies vyko šventinis vakaras, kuriame sėkmingai nueito dvylikos metų kelio džiaugsmu buvo dalijamasi iki pat rytmečio saulės patekėjimo.

 

55 laida