Pradžia

Įrašai

Olimpiniai rezultatai

Olimp    Antrasis mokslo metų  pusmetis – įvairių mokomųjų dalykų olimpiadų laikotarpis. Jų metu viso rajono mokyklų geriausieji moksleiviai savo amžiaus grupėse rungiasi savo gebėjimais ir žiniomis.

    Sausio 20 d. L. Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje vyko  9-12 klasių rajono mokinių 45-oji biologijos olimpiada. Mokyklai atstovavę dešimtokai  E. Orlovskis ir  M. Šešelgis užėmė  6 ir 10 vietas. Rajoninėje mokinių 50-ojoje chemijos olimpiadoje mūsų mokyklos aštuntokai  L.Stukaitė ir M.Petraitis užėmė  6 ir 9 vietas.

   Vasario 8 dieną Kupiškio Kupos pradinėje mokykloje vyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų 4 klasių mokinių matematikos olimpiada. Mūsų mokyklai atstovavęs ketvirtokas A. Jozonis joje užėmė 9 vietą.

   Kovo 2 dieną P. Matulionio progimnazijoje  vykusioje Kupiškio rajono jaunųjų matematikų olimpiadoje  dalyvavo 5 mūsų mokyklos  mokiniai: T. Trainys (13 vieta),  R. Petuchovaitė (13 vieta),  L. Kaladė (10 vieta),  L. Stukaitė (5 vieta),  M. Petraitis (9 vieta).

  Kovo 9 dieną Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko informacinių technologijų turnyras, skirtas Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti. Jame dalyvavo geriausi informacinių technologijų žinovai, besimokantys rajono mokyklų 5-10 klasėse. Turnyro dalyviai atlikdami kompiuterinį testą turėjo pademonstruoti savo teorines žinias, o po to jų turėjo atlikti praktines užduotis.  Šeštokų grupėje R. Petuchovaitė buvo penkta, A. Meilutė – trylikta, septintokas L. Kaladė užėmė trečią vietą, aštuntokų grupėje M. Petraitis iškovojo septintą, L. Stukaitė -  10 vietą, dešimtokų grupėje  D. Bružas, G. Peciukonis, V. Samulionis užėmė 4-6 vietas.

   Kovo 13 dieną L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje vyko rajoninė geografų olimpiada. Joje dalyvauti panoro dešimtokas Audrius Buika. Nors aukštų rezultatų vaikinas nepasiekė (užimta 7 vieta), tačiau olimpiečio duonos paragavo, o ji nebuvo lengvai įkandama.

   Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje kovo 14 dieną vyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių mokinių technologijų olimpiada. Mūsų mokyklai atstovavusių septintokų grupė užėmė 5 vietą, aštuntokų grupelė liko ketvirta. Devintokė E. Zolbaitė užėmė 9 vietą, o dešimtoko  E. Orlovskio darbas buvo įvertintas dešimta vieta.

   Kovo penkioliktąją dieną toje pačioje gimnazijoje būriavosi net devynios 8-9 klasių mokinių komandos, pasiruošusios dalyvauti geografiniame konkurse, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai,  „Lietuva Europoje.“ Skapiškiečiams atstovavo aštuntokai Ignas Lukošiūnas, Liveta Stukaitė, Mintautas Petraitis, Ieva Petuchovaitė, Dominyka Trainytė. Visos komandos gavo pakankamai įdomių užduočių apie Lietuvą, Europą, Kupiškio kraštą. Ne viskas skapiškėnams sekėsi puikiai, tačiau trečiąją vietą užimti pavyko.

   Kovo 22 d. P. Matulionio progimnazijoje vyko Kupiškio rajono lietuvių kalbos olimpiada. Šiemet joje 5 – 8 klasių mokiniai rašė diktantą. Mūsų mokyklos šeštokė R. Petuchovaitė pelnė 2 vietą, o penktokė Ieva Giedrytė, septintokas Lukas Kaladė ir aštuntokė Liveta Stukaitė  savo amžiaus grupėse užėmė ketvirtas vietas.

   Kovo 23 dieną P.Matulionio progimnazijoje vykusioje rajono 8 klasių mokinių fizikos olimpiadoje mūsų aštuntokai  L.Stukaitė ir M.Petraitis užėmė  2 ir 8 vietas.

   Be mokomųjų dalykų olimpiadų  mūsų mokyklos mokiniai dar dalyvavo ir įvairiuose konkursuose. Išsamesnė informacija apie juos yra čia.

   Sveikiname laureatus, dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems šiuose renginiuose, bei mokytojams, rengusiems mokinius olimpiadoms ir konkursams.