Pradžia

Įrašai

Valentino diena kitaip

Kaunas1   Jau aštuntą kartą Kaune vasario 14-osios vakarą rengiama Valentino diena KITAIP - „Mylėk ir daryk, ką nori“. Renginys buvo transliuojamas per „Marijos radiją“ ir LRT kultūros kanalą.

   Tūkstančiai žmonių, daugiausia jaunimo, bet daug ir šeimų su vaikais, taip pat ir vyresnio amžiaus žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio atsiliepė į Kauno arkivyskupijos kvietimą per Šv. Valentiną švęsti tikrąją meilę, kuri yra daugiau ir tvariau nei vien gražieji Valentino dienos laiškeliai ir dovanėlės, tą meilę, kuria jau esame Dievo pamilti ir kuria dėl to neįmanoma nesidalyti. Šioje šventėje dalyvavo ir mūsų mokyklos ateitininkai.

  Atsiliepusieji į šį kvietimą labai šiltai priėmė visą vakaro programą. Sveikinimai, muzika, šokiai, žodžiai iš širdies – visa tai kūrė arenoje šiltą, džiaugsmingą tarpusavio atmosferą. Žiūrovai atvira širdimi plojimais, rateliais tarp eilių, gera nuotaika ir šypsenomis atsiliepė į nuoširdumą, kuris sklido nuo scenos ir kuriuo su visais dalijosi „Saulės broliai“, kunigas pranciškonas Paulius Vaineikis bei svečiai iš Italijos bei Vokietijos.

  „Mielas jaunime, gerai įsidėmėkite popiežiaus Pranciškaus tris žodžius apie meilę: „prašau“, „ačiū“ ir „atleisk“, – sakė visus sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, pašmaikštaudamas, jog jam, trečios jaunystės vyskupui, teko išeiti į sceną sveikinimui. Jis palinkėjo, kad meilė nebūtų praeinanti emocija, kad ji augtų į tvirtą, nesibaigiantį santykį. Ganytojas sykiu visus pasveikino ir su artėjančia Vasario 16-ąja, palinkėdamas karštai mylėti ir tėvynę Lietuvą.

Kaunas2