Pradžia

Įrašai

Pirmoji naujų mokslo metų diena

Rugs1   Įpratome, šviečiant saulutei, naujuosius mokslo metus sutikti susibūrę prie mokyklos, o šiemet Rugsėjo pirmoji, pliaupiant lietui, buvo švenčiama mokykloje.

   Gal todėl šventės dalyvius ir svečius, geltonai  tarsi saulės spindulėliai pasipuošę, pasitiko renginio vedėjai: muzikos mokytoja Vilma ir šeštokas Džiugas.

   Džiugas bandė pralinksminti dėl prabėgusios vasaros liūdinčią mokytoją kviesdamas padainuoti devintokę Ligitą. Po nuotaikingos dainos, vis dar mokytojai nesutinkant, kad po rugpjūčio būtų rugsėjis, buvo paprašyta mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė paaiškinti, kodėl ji, daugumai balsuojant už liepą, balsavo už rugsėjį.

  Direktorė paskelbė mokslo metų pradžią ir pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną. Po to pasveikino šventės dalyvius ir svečius poezijos posmu, citavo šalies vadovų sveikinimus, linkėjo gerų, sėkmingų mokslo metų. 

  Šventės dalyvius sveikino ir mokykloje viešėję garbingi svečiai: iš Ukrainos atvykęs t. Joakymas (Jaroslavas Kovalčiukas) OSBM, daktarė Aldona Vasiliauskienė, Skapiškio klebonas Salvijus Pranskūnas, bendruomenės pareigūnas Regimantas Tubelis. Buvo linkėta visuomet būti saugiems, rinktis ne materialius turtus, ne šlovę, o šviesą, mokslą, kūrybą - svarbiausius ir prasmingiausius dalykus.   

 Po to pirmokai ir jų mokytoja Gitana žaidė žaidimą „Trakšt ir brakšt“. O po smagaus žaidimo devyniems pirmokams buvo iškilmingai įteikti pasai. Paskui visų pasveikinti buvo pakviesti vyriausieji mokyklos mokiniai – dešimtokai. Jie pirmokams įteikė  po sąsiuvinį ir pieštuką, linkėjo išmokti be klaidų skaityti, rašyti ir skaičiuoti, o kitiems mokiniams - darbštumo, kantrybės ir sėkmės. Teigė, kad stengtis verta. Tėvelių prašė labai nebarti, jeigu pasitaikys dvejetukas, dėkojo jiems už rūpestį ir globą. O mokytojams linkėjo padėti pakilti suklupusiems ir tingiems, ištvermės, jumoro jausmo, vilties ir įteikė po gėlę.

 Oficiali šventės dalis baigėsi tradiciškai - aidint Skapiškio mokyklos dainai. Po to, dešimtokams į klasę išlydėjus pirmokus, į pirmąsias pamokas kartu su auklėtojomis sugužėjo ir kitų klasių mokiniai.          

2015 rugsėjo 1-oji