Pradžia

Įrašai

Kad saugiai nukeliautume į mokyklą

Saugus-kelias    Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, rugsėjo mėnesį, Lietuvoje buvo vykdoma akcija „Saugus kelias į mokyklą“. Į pamokas ir iš jų skubantys mokiniai turėjo vėl prisiminti saugaus elgesio kelyje taisykles.

   Pirmomis mokslo metų dienomis, žmogaus saugos pamokų metu, mokiniai išklausė saugaus elgesio kelyje instruktažus, pasidalijo atostogų įspūdžiais bei pastebėjimais, kaip elgiasi eismo taisykles primiršę bendraamžiai. Taip pat susitiko su „Amsiu“, išklausė policijos pareigūno R. Tubelio paskaitos apie deramą elgesį kelyje, atšvaitų svarbą.

   Kad neįvyktų nelaimė,  patys turime drausmingai elgtis  bei padėti draugams išvengti pavojingų situacijų gatvėse ir keliuose. Šiuo tikslu ir buvo organizuojamas budėjimas vietose, kur mokiniai laukia autobuso, įlipa, išlipa iš jo, pereina gatvę. Ryškiomis liemenėmis vilkintys budėtojai, vadovaujami mokytojos N. Greibuvienės,  atkreipė visų eismo dalyvių dėmesį. Jie stebėjo į pamokas skubančius mokinius,  priminė, kuria kelio puse dera eiti, kai nėra šaligatvio, kaip pereiti gatvę. Daug sykių rytais prie kelio į mokyklą budėjo ir policijos pareigūnas R. Kiaulėnas.  Pravažiuojančių automobilių vairuotojai nepriekaištingai laikėsi eismo taisyklių, o mokiniai jautėsi pakankamai saugūs, elgėsi drausmingai. Pasibaigus pamokoms, budėtojai stebėjo laukiančiuosius autobuso, aiškino, kaip įlipti ir išlipti iš jo, kada pereiti į kitą kelio pusę.

   Nuo vyresniųjų klasių budėtojų neatsiliko ir pradinukai. Būrelio „Trys švieselės“ nariai, vadovaujami mokytojos  D. Notkuvienės, pasklido po Skapiškio gatves. Ryškiaspalvėmis liemenėmis vilkinčių vaikų būrelis vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams  priminė, kad kelyje visiems reikia elgtis atsakingai. Būrelio nariai aplankė visus pradinukus. Priminė apie saugų elgesį iš namų į mokyklą ir iš mokyklos į namus. Pasakojo apie atšvaitų reikalingumą tamsiu paros metu. Pakartojo saugaus elgesio taisykles. Palinkėjo būti saugiems kelyje.

   Po pamokų būrelio nariai budėjo prie geltonojo autobusiuko. Mokė vaikus, kaip laukti autobuso, priminė, kas pirmiausia turi į jį įlipti ir kaip jame elgtis.

 Mokiniams, dalyvavusiems susitikimuose su policijos atstovais, budėjusiems gatvėse, aktyviai įsijungusiems  į visoje šalyje vykusią akciją, buvo išdalyti lankstinukai, atvirukai, primenantys, kaip tinkamai elgtis kelyje. Informacija apie Skapiškio gatvėse budėjusių akcijos dalyvių skaičių ir budėjimo laiką  buvo pateikta akcijos organizatoriams Vilniuje.

   Saugių mokslo metų !

Saugus kelias į mokyklą 2015