Pradžia

Įrašai

Dešimtokai atsisveikino su mokykla

10kl-atsisv    Šiais metais gausus dešimtokų būrys baigė pagrindinio ugdymo pakopą: net 16 užaugusių, sutvirtėjusių jaunuolių ir merginų susirinko atsisveikinti su mokykla.

Nuoširdžius žodžius  jie tarė pirmajai mokytojai G. Sriubiškienei, auklėtojai N. Greibuvienei, padėkojo mokykloje dirbantiems žmonėms.

  Klasės auklėtoja trumpai apžvelgė tai, kas įstrigo per šešerius  metus nuo pirmojo susitikimo penktoje klasėje, kuo džiugino ir stebino kiekvienas. Simboliškai  nurinkti akmenukai nuo gyvenimo kelio  pavirto skanėstais, ir pilnas jų krepšys buvo įteiktas išeinantiems auklėtiniams. „O ten esančios boružės tesuteikia  jums laimės!“ – palinkėjo mokytoja.

 Muzikos mokytojos S. Guginienės padedami, dešimtokai perkūrė populiarią dainą ir padainavo auklėtojai.  Padėkojo mokytojams, o devintokams perskaitė testamentą.

  Po to dešimtokams palinkėjimus išsakė  ir atliko sukurtą dainą devintokai. Išeinantiesiems jie padovanojo tortą ir įteikė po rožę.

  Dešimtokai už viską dėkojo ir tėveliams. Tėvų vardu kalbėjo Laima Dilienė. Ji dėkojo pedagogams už  pasiaukojantį darbą, o dešimtokams linkėjo prasmingo gyvenimo kelio, kad jame būtų kuo mažiau klaidų, o jeigu jų nebus galima išvengti, kad būtų galima ištaisyti. Linkėjo džiaugtis kiekviena diena.

  Mokyklos direktorė B. Zaborskienė džiaugėsi, kad visi dešimtokai gauna pagrindinio išsilavinimo dokumentus. Dėkojo už aktyvumą ir svarų indėlį į mokyklos gyvenimą. Visiems  įteikė padėkas. O baigdama šventinio renginio II dalį, dešimtokams linkėjo  eiti savo gyvenimo keliu, svajoti, siekti svajonių išsipildymo.  Prie balionų palinkėjo pririšti užrašytas  svajones, kad jos aukštai pakiltų ir plačiai išsiskleistų.

  Kadangi savo lūkesčius dešimtokai jau buvo surašę anksčiau, teliko juos paleisti skristi kartu su daina „Aš skrisiu...“ Skambant mokykliniam varpeliui, nešini baltais balionais, dešimtokai buvo išlydėti į mokyklos kiemą. Iš ten į dangų su balionais ir popieriniais balandžiais pakilo  jų svajonės. 

Mokytoja N. Greibuvienė