Pradžia

Įrašai

Mokyklos ateitininkai dalyvauja TAPK programoje

 TapkRugsėjo 16-17d mūsų mokyklos ateitininkai kartu su Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos, Smilgių vidurinės mokyklos, Kupiškio Kristaus į Dangų žengimo parapijos ateitininkais pagal TAPK projektą dalyvavo išvykoje „Partizanų keliais“.

    Tapk01Pirmiausiai aplankėme A. Petrausko muziejų Uoginiuose.Šis kaimas garsėja unikaliu muziejumi, kurį 1969 m. savo sodyboje įkūrė paprastas kaimo žemdirbys A. Petrauskas. Muziejuje įrengtos buities daiktų, spaudinių, liaudies skulptūrų ekspozicijos, stendai su įžymių šio kaimo žmonių fotografijomis, biografijomis. Aplinką puošia įspūdingų dydžių, formų surinktų lauko akmenų ir girnapusių kolekcija. Pavaikščioję ir susipažinę su nuostabia aplinka, patraukėme atgal į Kupiškį. Su šiuo miestu ir jo istorija mus supažindino K. Stančikas. Nors užklupo lietus, mes noriai klausėmės ir apžiūrėjome įžymias Kupiškio vietas. Pasivaikščioję mieste skubėjome nakvynės į Kupiškio technologijos ir verslo m-klos mokomąjį viešbutį. Pavakarieniavę žiūrėjome V.V Landsbergio filmą „Kai aš buvau partizanas“. Filmas paliko didžiulį įspūdį, todėl dar negreitai skirstėmės miegoti.                  

   Kitą dieną atsikėlėme visi žvalūs, laimingi ir papusryčiavęTapk02 keliavome į Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčią susitikti su neseniai ten atvykusiu vikaru J.Jasėnu. Po susitikimo dalyvavome Šv. Mišiose. Išsiskyrėme kupini įspūdžių ir su viltimi dar susitikti, juolab, kad projektas dar nesibaigė.

   Plačiau apie projektą:    

  Sausio mėnesį Ateitininkų federacija drauge su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) ir Lietuvos skautija įsipareigojo vykdyti jungtinę programą pilietiškumui ir tautiškumui ugdyti.

  Iki 2012 metų kovo mėnesio vyksiančioje programoje dalyvauja daugiau nei 1500 ateitininkų. Į programą įsijungė daugiau nei 50 kuopų iš visos Lietuvos – Telšių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Marijampolės kraštai. Visos organizacijos į projekto veiklas įtraukia 4 200 įvairaus amžiaus mokinių iš 128 mokyklų.

    Tapk03Dalyvaudami programoje ateitininkai jau turėjo progą susipažinti su programa TAPK, taip pat aktyviai įsijungė į visuomeninus Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios renginius. Dalyvavo eisenose, renginiuose tiek mokyklose, tiek vietos bendruomenėse. Kartu su globėjais ruošė savas programas – rengė piešinių, dainų konkursus, viktorinas („Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją“), kūrė menines kompozicijas. Buvo rengiamos ekskursijos moksleiviams į Seimo rūmus ir Prezidentūrą.

  Balandžio 15-19 d. moksleiviai dalyvavo pavasario akademijoje (MAPA) „Sukurta Lietuvoje“, kuri vyko Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke.  Balandžio 22-24 Telšių kraštas organizavo lyderių kursus. Gegužę ateitininkai buvo kviečiami prisijungti prie skautų pavasario šventės „Dievui, tėvynei artimui“ Marijampolėje. Panevėžio kelios moksleivių ateitininkų kuopos keliaus partizanų keliais.   

    Aktyviausias ir gausiausias renginių buvo birželio – rugpjūčio mėnesiai. Birželį ateitininkų kuopos šventė „Jonines kitaip“ – vaikai buvo kviečiami susipažinti su Joninių tradicijomis ir papročiais. Birželį – rugpjūtį buvo planuojamos stovyklos „Aš myliu Lietuvą“, o  Vilniaus krašto moksleiviai liepą organizavo keliaujančią stovyklą „Takelis“.                                      

   Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo Tapk04lėšų, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Programa administruojama Švietimo mainų paramos fondo.

Ateitininkų Šv. Lauryno kuopos globėja       Ž. Andrijauskienė