PradžiaIstorijaMokyklos direktoriai

 

Vl.Merkevicius

Merkevičius Vladas 1922 m. buvo paskirtas Skapiškio progimnazijos direktoriumi. Nuo 1923 m. iki 1926 m. ėjo mokytojų kursų vedėjo pareigas. 1929 m. progimnazija buvo uždaryta. V.Merkevičius dirbo pradinėse klasėse. 1940 m. Skapiškyje buvo atidaryta progimnazija ir V.Merkevičius paskirtas jos direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1947 m.


J.Beleckas

Beleckas Jonas gimė 1924 m. Skapiškio apylinkės Laibiškio vienkiemyje. Baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus Pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. 1948-1949 m. dirbo Skapiškio progimnazijos direktoriumi.

Likša Antanas Skapiškio progimnazijos direktoriumi dirbo 1949-1950 m.

Vepštas Alfonsas Skapiškio progimnazijos direktoriumi dirbo 1950-1951 m.

Rimkus Alfonsas Skapiškio progimnazijos direktoriumi dirbo nuo 1951 m. iki 1956 m.

St.Merkys

Merkys Stasys gimė 1924 m. Skapiškio valsčiuje. Baigė Šiaulių Mokytojų institutą, istorijos specialybę. Nuo 1951 m. iki 1956 m. dirbo Skapiškio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams. Nuo 1956 m. iki 1962 m.dirbo šios mokyklos direktoriumi.

J.Kausakys

Kaušakys Jonas gimė Kupiškio rajono Linkiškių kaime, mokėsi Kupiškio vidurinėje mokykloje. 1954 m. baigė Šiaulių mokytojų institutą, kuriame įgijo fizikos-matematikos specialybę. 1973 m. įstojo ir 1976 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, kuriame įgijo pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę. Nuo 1962 m. iki 1992 m. dirbo Skapiškio vidurinės mokyklos direktoriumi.

B.Zaborskiene

Birutė Zaborskienė gimė1959 m. Rusijoje, Irkustske. 1977 m. baigė Utenos r. Vyžuonų vidurinę mokyklą. Mokykloje aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, mėgo šokti, deklamuoti, todėl 1977 m. paskatinta auklėtojos, įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos fakultetą. 1981 m. paskirta dirbti į Kupiškio r. Skapiškio vidurinę mokyklą. 1982 m. paskirta šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Nuo 1992 m. dirba Skapiškio vidurinės mokyklos direktore.